Od 17.05.2021 do 21.06.2021 kandydaci do pierwszej klasy w Zespole Szkół w Jasieńcu mogą rejestrować się tylko w systemie elektronicznym poprzez platformę Vulcan.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

- online po podpisaniu profilem zaufanym

- wygenerowany, wydrukowany z systemu Vulcan oraz podpisany przez rodziców dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

https://powiatgrojecki.edu.com.pl/kandydat/app/

Ósmoklasisto, jeżeli będziesz miał problem z obsługą systemu naboru elektronicznego

PRZYJDŹ DO NAS

w godzinach 8.00 – 15.00. Pomożemy!