Dnia 27 maja dziewczęta i chłopcy z klas drugich liceum ogólnokształcącego i technikum informatycznego pod opieką nauczycieli – pani Edyty Urbańczyk-Rosłoń i Anety Lewandowskiej- uczestniczyli w integracyjnym spacerze.

     Aura sprzyja wędrówce, która  miał na celu integrować, wracających do nauki stacjonarnej uczniów.