W związku realizacją projektu „Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE” Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078473 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
ogłaszamy nabór na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii
 
UWAGA! Rekrutacja tylko dla klas III i IV
Termin : od 24.10.2022 do 18.11.2022 (+ 2 dni na podróż).
 
Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 19.09.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.
20 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.
 
Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku realizacją projektu  „Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE”

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078473 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

ogłaszamy nabór na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech  

UWAGA! Rekrutacja tylko dla klas III

Termin realizacji  od 02.05.2022 do 27.05.2022.

Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 23.02.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.

Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku realizacją Akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach akcji. 1 programu Erasmus+ ogłaszamy rekrutację do projektu  nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596 współfinansowanego przez Unię Europejską. W bieżącym roku kalendarzowym dofinansowaniem zostaną objęte wszystkie kierunki kształcenia :

-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 10 osób;

-technik żywienia i usług gastronomicznych - 8 osób;

UWAGA! Rekrutacja dla klas I-III

Mobilności odbędą się w Danii (technik agrobiznesu i agrotroniki), Turcji (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Termin realizacji  od 09.05.2022 do 20.05.2022.

 Pracodawcy przyjmujący na praktyki wymagają od praktykantów zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do 23.02.2022 do sekretariatu szkoły lub koordynatora projektu Pani Anny Góreckiej.

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia dostępne na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu.

Link do regulaminu i formularza