W dniach 22-28 marca br. nasza Szkoła uczestniczyła w Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza, który jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Za udział w Światowym Tygodniu Pieniądza otrzymaliśmy, oprócz potężnego zastrzyku wiedzy ekonomicznej, w szczególności z zakresu finansów i bankowości, dyplomy dla Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz dla koordynatora projektu pani Renaty Zwolińskiej. Uczestnicy otrzymali dodatkowo suweniry w postaci artykułów piśmienniczych oraz zestawu materiałów dydaktycznych na lekcje ekonomii.

Członkowie SKE w ZS Jasieniec