Akcja Narodowego Czytania organizowana jest pod patronatem Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza,  Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Nowele polskie czy Balladynę Juliusza Słowackiego. Wybór tekstów nigdy nie jest przypadkowy. Dzieła zawierają treści uniwersalne, refleksję nad społeczeństwem, światem. W parze z mistrzostwem stylu i plastycznością obrazów idzie uwrażliwienie na drugiego człowieka. Uczniowie ZS w Jasieńcu włączyli się w te szlachetne przedsięwzięcie,  propagując ideę czytelnictwa. W dniu 3 września 2021 roku o godz. 11.00 w kameralnych okolicznościach społeczność szkolna mogła posłuchać najważniejszych fragmentów dramatu G. Zapolskiej  pt. „Moralność pani Dulskiej”, dzieła ukazującego powierzchowną mieszczańską moralność: Moja pani! Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym za współpracę.

Aneta Lewandowska