W dniu 08.11.2021 o godz. 14.00 odbyło się otwarcie Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW. Dwudziestu przedsiębiorczych śmiałków ZS w Jasieńcu, ochoczo ruszyło do celu, którym są indeksy na Wydział Ekonomiczny prestiżowej warszawskiej uczelni.

Nasi repezentanci przez siedem miesięcy będą samodzielnie studiować wykłady i odpowiadać na pytania testowe umieszczone na platformie Moodle WE SGGW. Będą również, uczestniczyć w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz logistyki organizowanych na uczelni, jak również nasza szkoła będzie gościć pracowników naukowych WN SGGW.

UWAGA!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy wykład otwarty Dr Piotra Pietrzaka, który będzie transmitowany za pośrednictwem Platformy Teams 19.11.2021 o godzinie 10:00

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1016ec9d63bc4ced9bc1b4e3b054ec85%40thread.tacv2/1637114042670?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22fcdb9194-f888-418a-af51-d17b0b43b280%22%7d