Właśnie rozpoczęła się nasza przygoda z High School Business Challenge! Dwa 5-cio osobowe zespoły, składajace się z uczniów klas trzecich Technikum Handlowego, zdecydowały się wziąć udział w HSBC.

High School Business Challenge (HSBC) to konkurs biznesowy skierowany do uczniów szkół średnich, organizowany przez studentów. Misją projektu jest promocja przedsiębiorczości i rozwój kompetencji biznesowych młodzieży.

Zróżnicowanie zagadnień́ pojawiających się̨ w zadaniach (m.in. finanse, podstawy ekonomii, zarządzanie) w najlepszy sposób pokazuje uczestnikom, z jaką różnorodnością̨ wyzwań będą w przyszłości zmagali się w swojej karierze zawodowej.

 

Uczestnicy zgłaszają się w drużynach składających się z 3-5 osób, dzięki czemu jedną z najważniejszych kompetencji rozwijanych w czasie rywalizacji jest umiejętność pracy
w zespole.Zadania oparte na formule case study są nie tylko ciekawsze niż̇tradycyjne testy i pytania zamknięte, ale też uczą̨wieloaspektowego spojrzenia na dany problem poprzez praktyczne podejście.

Misją konkursu jest kształcenie „kompetencji  jutra”

SPOŁECZNYCH

  • Inteligencja społeczna
  • Funkcjonowanie w zróżnicowanym kulturowo środowisku
  • Umiejętność pracy w wirtualnych zespołach

POZNAWCZYCH

  • Orientowanie się w wielkiej liczbie danych
  • Krytyczna ocena treści komunikowanych w nowych mediach
  • Przyswajanie wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik

SYSTEMATYZUJĄCYCH

  • Biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat
  • Posługiwanie się pojęciami z wielu dyscyplin
  • Rozwijanie metod pracy gwarantujących osiągnięcie pożądanych wyników

                                                                                                          Szkolne Koło Ekonomiczne

                             Opiekun: Renata Zwolińska