Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że nauka języków obcych to nie tylko nauka gramatyki i słówek, ale również poznawanie kultury, tradycji i historii poszczególnych krajów. Dlatego, w dniu 28 marca w sposób mniej tradycyjny, pogłębiali swoją wiedzę na temat krajów anglo- i niemiecko-języcznych.

     W tym dniu, jak co roku, odbył się Dzień Języków Obcych, zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. W zabawie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych klas. Wśród konkurencji pojawiły się quizy na platformach Kahoot, Quizlet, British Council. Nie zabrakło też tradycyjnych zabaw językowych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni voucherami uprawniającymi jednorazowo do zwolnienia z odpytywania, kartkówki oraz usprawiedliwienia braku pracy domowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Ten dzień potwierdza znaną tezę, że nauka i zabawa mogą ‘iść w parze’. Dziękujemy i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku.

Edyta Suwalska, Aneta Tywonek, Edyta Urbańczyk – Rosłoń, Marcin Głowacki