Z tej okazji w naszej szkole organizujemy konkurs plastyczny pt. „Moje drzewo”.

Pracę można wykonać w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane itp.) przedstawiającej wizerunek drzewa z wskazaniem na jego rolę w krajobrazie, piękno, użyteczność.

Prace powinny być wykonane indywidualnie przez chętnych uczniów. Format pracy uzależniony od wybranej techniki, ale nie mniejszy niż A4.

Na odwrocie prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) i złożyć do nauczyciela B. Szymańczak do 21.04.2022r.