Już 1 maja pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół w jasieńcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Włoch w ramach programu „Uczniowie bez granic” nr. projektu Erasmus+  2020-1-PL01-KA102-078473. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas III :

Technikum informatycznego:

Huber

Kacper

Milczarek

Marcin

Waligóra

Mikołaj

Buchelt

Adam

Nyrka

Kacper

Lisowski

Kacper

Grzeszczak

Kacper

Cieślak

Błażej

Lewandowska

Zuzanna

Technikum handlowego

Zgórzak

Aleksandra

Marczak

Patrycja

Majewska

Sylwia

Zgórzak

Karolina

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Michalczyk

Kinga

Wyrzykowski

Piotr

Nowociń

Wojciech

Jabłońska

Anna

Świąderska

Natalia

Grochowicz

Zuzanna

Staże zagraniczne odbędą się w Bolonii we Włoszech.

Młodzież będzie nabywała praktyczne umiejętności w międzynarodowy środowisku pracy.

Organizacja przyjmującą jest IFOM, która posiada bogate doświadczenie jako organizacja wysyłająca, przyjmująca i pośrednicząca w zakresie projektów mobilności dla uczniów szkół zawodowych. Długoletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych to wszechstronny zestaw praktycznych umiejętności, np. coaching uczniów, organizowanie wizyt kulturalnych, reagowanie na nieoczekiwane niepowodzenia itp.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniu językowym (angielski, włoski) oraz kulturowym.

Uczestniczyli również w spotkaniu online z partnerem włoskim. Cele tego spotkania było poznanie młodzieży, ich preferencji co do miejsc odbywania praktyk zawodowych oraz przełamanie pierwszych barier językowych.

Uczniowie wykonali również testy  biegłości językowej z języka angielskiego na platformie OLS. Wsparcie Językowe Online (OLS) jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+. OLS oferuje internetowe testy biegłości językowej oraz kursy językowe. Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ wyjeżdżających na staże/praktyki. Podczas odbywania mobilności uczniowie będą uczestniczyli w kursie językowym na poziomie, który wynika z testu biegłości językowej. A po zakończeniu mobilności czeka ich kolejny test końcowy biegłości językowej.

Odliczamy  już dni do wylotu - 1 maja z lotniska w Modlinie.

Koordynator

Anna Górecka