Rozpoczynamy realizację akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna.

8 maja 2022r. kolejni uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu wyruszają na staże oraz branżowe szkolenia zagraniczne do Turcji i do Danii.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu już niebawem wezmą udział w  2-tygodniowym stażu zagranicznym, a nauczyciele przedmiotów zawodowych będą uczestniczyć w branżowych szkoleniach i kursach zagranicznych w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596 realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w ramach akredytacji, którą Zespól Szkół im. Wincentego Witosa otrzymał na lata 2021-2027.Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz  technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i wzrostu kompetencji społecznych. Uczniowie nabędą nowe  umiejętności zawodowe oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego. Zdobyta wiedza i kompetencje to wielki wkład w  rozwój osobisty każdego uczestnika. To szansa na lepszy start w dorosłe życie.

W ramach projektu na praktyki zawodowe zagraniczne do Danii do Green Akademy w Beder  wyjedzie 10 uczniów kształcących się w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

Orzechowski   Jakub

Szymańczak    Paweł

Nowocień       Stanisław

Mielcuch         Paweł

Banasiewicz    Jakub

Sosnowski      Eryk

Walczak          Mateusz

Radziejewski Mateusz

Bukowski       Daniel

Wójcik                        Marcel

oraz Krzysztof Krześniak- nauczyciel przedmiotów zawodowych. W czasie pobytu uczniów
w Danii opiekę będzie sprawować Edyta Suwalska.

Do miasta Alanya w Turcji natomiast wyjedzie 9  uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych:

Sierakawska    Melania

Gąsiorowska   Julia

Latos               Paulina

Smagowska    Klaudia

Skrzypek         Aleksandra

Kochańska      Patrycja

Sudak             Łukasz

Maja                Erber

Gorzkowski    Filip

oraz Magdalena Chmielewska i Anna Ługowska- nauczycielki przedmiotów zawodowych wraz z  opiekunem  Anną Górecką.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport do miejscowości  Beder w Danii oraz Alanya w Turcji.

Mobilność uczniów odbędzie się w terminie 9-20 maja  plus dodatkowe  dni na podróż.

Projekt przyczyni się do  zwiększenia  zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym.  Oferta edukacyjna ZS Jasieniec w większym stopniu będzie  dostosowana do potrzeb międzynarodowego rynku pracy. Kształcenie zawodowe praktyczne zostanie wzbogacone poprzez wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie narzędzi oraz metod pracy i współpracy placówek kształcenia zawodowego i pracodawców w innych krajach . Wzrost kompetencji kadry pedagogicznej dzięki zdobyciu nowych praktycznych doświadczeń, poznanie nowych narzędzi i metod pracy przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do wykonywania zawodu.

W ramach przygotowania do uczestnictwa w projekcie uczniowie wzięli udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, warsztatach pedagogiczno-integracyjnych 
z elementami BHP oraz  zajęciach kulturowych . Ukończyli również test biegłości  językowych na platformie OLS, a w trakcie pobytu na stażu będą uczestniczyli w kursie językowym udostępnionym również na tej platformie. OLS to darmowa platformą internetowa do nauki języków zaprojektowana z myślą o uczestnikach Erasmus+.

Przed wyjazdem na praktyki zagraniczne odbyło się szereg spotkać organizacyjnych
z uczestnikami projektu oraz spotkanie z rodzicami. W dniu 29 kwietnia Anna Górecka –koordynator projektu spotkała się z rodzicami młodzieży wyjeżdżającej na praktyki zawodowe do Turcji, a w dniu 4 maja z rodzicami młodzieży wyjeżdżającej na praktyki zawodowe do Danii.

Anna Górecka

koordynator