W dniu 25.04.2022 roku odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego „Mistrz Słówek”, którego organizatorem była pani Ewa Szwed. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z następujących klas: II TŻ, III TŻ, III TiG oraz III THM.

Celem tego przedsięwzięcia było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Uczestnicy zmierzyli się z testem językowym sprawdzającym znajomość słownictwa oraz struktur leksykalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu tytuł „Szkolnego Mistrza lub Mistrzyni Słówek” mógł zdobyć uczeń, który uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi z testu.

Po dokładnym przeanalizowaniu prac wszystkich uczestników wyróżnienie w konkursie otrzymuje uczennica klasy III TŻ Anna Kwapisz za uzyskanie najwyższego wyniku.

Serdecznie gratulujemy Ani Kwapisz oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.