Uczniowie naszej szkoły 7 czerwca wzięli udział w „Lekcji on-line z synoptykiem” w formule Q&A (sesja pytań i odpowiedzi).

Lekcja odbyła się przy użyciu aplikacji MS Teams. Zajęcia prowadzili eksperci z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Agnieszka Harasimowicz (ekspert i starszy synoptyk) oraz Mateusz Barczyk (z-ca Dyrektora Centrum MOK).

Podczas lekcji eksperci opowiadali, na czym polega praca synoptyka, jak zorganizowana jest w Polsce służba prognoz meteorologicznych, kto może zostać specjalistą od prognozowania pogody oraz jakie są blaski i cienie tego zawodu. Uczniowie zapoznali się ze współczesnymi metodami prognozowania pogody, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zmian klimatycznych oraz ich wpływu na życie człowieka.

Barbara Szymańczak