W dniu 10.06.2022r., odbyła się prelekcja przeprowadzona przez funkcjonariuszkę Policji Panią aspirant Ewelinę Kozdruj, dla uczniów klas 1TE, 1TI, 1TŻ, 3TIH ZS w Jasieńcu.

Tematem prelekcji było ogólnie pojęte bezpieczeństwo z racji zbliżających się wakacji. Wyostrzyła temat właściwego korzystania z przejść dla pieszych, przypomniała zasady obowiązujące pieszych jak i też rowerzystów, którzy próbują swoich sił jeżdżąc w sposób niebezpieczny tj. bez trzymania kierownicy roweru, co jest wykroczeniem podciągniętym pod Kodeks Wykroczeń.

Uwrażliwiała na prowadzenie crossów, quadów czy jednośladów o pojemności do 50 cm³ (należałoby zrobić prawo jazdy kat AM, a dokładnie chodzi o zdobycie umiejętności użytkowania takich pojazdów, ale także poznanie znaków ruchu drogowego i nabycia wiedzy, w jaki sposób się do nich zastosować). Również używając hulajnóg elektrycznych należy wiedzieć jak korzystać powyższych urządzeń w sposób bezpieczny. Ponadto poruszyła temat bezpieczeństwa podczas korzystanie ze zbiorników wodnych.

     Wspomniała również o szanowaniu siebie nawzajem, przypomniała o obserwowaniu korespondencji z komunikatorów uczniowskich, w których mnoży się obraźliwych słów, wulgarnego języka a to świadczy tylko o poziomie, jaki jest reprezentowany przez młodzież, która z założenia jest przyszłością. Upominała młodzież, aby myśleli nad konsekwencjami swoich działań. Namawiała uczniów, aby wyciągali wnioski z własnych postępowań. Jeżeli będą bez szacunku traktować innych, to i sami będą traktowani w taki sposób.

Ponadto uwrażliwiła młodzież na niewłaściwe a nawet naganne zachowania, jakim jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu, czy korzystanie z innych środków zaburzających właściwe funkcjonowanie układu nerwowego. Alkohol czy inne używki są środkami psychoaktywnymi, które powodują zaburzenie świadomości, co może prowadzić do robienia rzeczy, które mogę mieć przykre a czasem nieodwracalne konsekwencje w przyszłości.

Prelegentka, uczuliła młodzież na zachowania, które są objęte Kodeksem Wykroczeń jak i Kodeksem Karnym tj. min. kradzieże. 

Szczególnie poruszony został temat palenia i w wyrzucania niedopałków w miejsca do tego nieprzeznaczone. Co świadczy o braku szeroko pojętej kultury. Jeśli młodzież śmieci i nie sprząta po sobie to świadczy to tylko o braku wychowania i braku szacunku dla innych. 

Swoją prelekcję podpierała przykładami z własnej pracy policyjnej, co przemawiało bardzo do młodzieży.