13 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta gala, na której ogłoszono wyniki Drugiej Edycji Programu Złote Szkoły NBP. Zdobyliśmy tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY NBP, zostaliśmy liderami edukacji ekonomicznej w Polsce. Członkowie Drużyny otrzymają od organizatora indywidualne certyfikaty. W tym roku szkolnym  nasza szkoła uczestniczyła po raz kolejny w  projekcie organizowanego przez NBP i otrzymała tytuł Złotej Szkoły NBP.  Ideą całego programu jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia, aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Dnia 13.06.2022r. dyrektor Łukasz Frański wręczył uczniom i nauczycielom sprawującym opiekę nad projektem certyfikaty Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Uczniowie z klas 2TH, 3TH, 3TIH, 3TI i 2TI stworzyli szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i podjęli się różnych zadań w ramach projektu, którego hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Bezpieczni w finansach osobistych”.

 

     Drużyna najpierw uczestniczyła w działaniu „Lekcja z ekonomią”, realizowanym przez nauczycieli – opiekunów oraz zaproszonych gości z instytucji bankowej, podczas której omówione zostały zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 
Następnie młodzież opracowała scenariusz i przeprowadziła warsztaty „Bezpieczne hasło” dla swoich kolegów i koleżanek z innych klas. 
Ostatnim zadaniem była debata na temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, prowadzona przez  Aleksandre Zgórzak. Debata stanowiła podsumowanie całego programu i pozwoliła uczniom wyrazić ich zdanie na temat omówionych do tej pory zagadnień m.in.: planowanie i kontrola wydatków, sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel, oszczędności
czy bezpieczne zakupy.

Dzięki zaangażowaniu i kreatywnej pracy naszej szkolnej drużyny uczniów mogli dowiedzieć się, jak dbać o bezpieczeństwo w finansach osobistych.

W projekcie uczestniczyli:

Aleksandra Zgórzak

Marcin Rutkowski

Julia Kołacz

Sylwia Majewska

Aleksandra Orłowska

Patrycja Marczak

Martyna Wincentak

Kacper Huber

Roksana Wójcik