Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju od 24 października 2020 roku zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych.

Zajęcia 7-8.11.2020r. będą odbywały się w formie zdalnej.

Nauczyciele za pośrednictwem platformy CLASSROOM MEET  prowadzić będą  zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy – „on line” – w rzeczywistym czasie, zgodnie z planem zajęć.

W przypadku dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.