Dwie uczennice z klasy IV Technikum Handlowego, Aleksandra Zgórzak i Patrycja Marczak, zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji do Pracowni Liderów Prawa Junior.  PRACOWNIA LIDERÓW PRAWA JUNIOR to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit zaadresowana do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach zjazdów szkoleniowych uczestnicy pod okiem znanych specjalistów z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktyków z obszaru

służby publicznej będą mieli okazję nabywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje z zakresu takich dziedzin nauki, jak: prawo, politologia, socjologia czy stosunki międzynarodowe.      

Drugi etap, to krótkie nagranie wideo, w którym należy zaprezentować swoje stanowisko na jeden z wybranych tematów:

- Rola i znaczenie młodzieżowych rad. W jakim kierunku powinien zmierzać ich rozwój?

- Zasada trójpodziału władzy oraz zasada legalizmu.

- Wpływ Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na jakość prawa w Polsce

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, o którym będziemy Was informować!

Renata Zwolińska – opiekun SKE