ZS Jasieniec „Talenty potęgujemy” czyli kolejny sukces na w konkursie „Inkubatory szkolnych biznesów”  w ramach programu „TalentowiSKO”.

Adam Siedlecki - uczeń klasy IV technikum informatycznego  zajął I miejsce, a Jakub Nankiewicz - uczeń klasy IV technikum handlowego zajął III miejsce w konkursie „Inkubatory szkolnych biznesów” i otrzymali cenne nagrody pieniężne. Nasi uczniowie reprezentowali region Warszawa. W ramach tego konkursu uczniowie szkół ponadpodstawowych opracowują pomysł na własny biznes.

     Komisja konkursowa ocenia prace w 7 okręgach- Kraków, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Katowice, Olsztyn i Lublin. Autorzy biznesplanów dokonują  wyboru formy prowadzenia działalności, przeprowadzają analizę rynku, analizę SWOT, określają sposoby pozyskiwania kapitału, zezwoleń i koncesji, opracowują plan finansowy, strategię marketingową oraz przewidują  ryzyko.  Ocenie podlega zawartość merytoryczna, poprawność wszystkich elementów biznesplanu oraz sposób prezentacji projektu. 2  listopada 2020r. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu w ramach tego  nowatorskiego przedsięwzięcia edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. W etapie regionalnym wyłoniono laureatów z 7 regionów z całej Polski . Szkoły, które zdobyły I miejsce na szczeblu regionalnym będą walczyły o nagrody w etapie krajowym konkursu. To zwycięstwo kolejny raz potwierdza, że umiejętności i kompetencje przedsiębiorcze i ekonomiczne uczniów ZS Jasieniec przynoszą „obfite plony”. Młodzież uzdolniona ekonomicznie jest naszą dumą. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody, indeksy, wyróżnienia, które uczniowie zdobywają uczestnicząc w olimpiadach i konkursach. Laureatom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy przedsiębiorczych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu „Inkubatory szkolnych biznesów” oraz w innych konkursach i olimpiadach .

     Uczniów do konkursu przygotowała Anna Górecka nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych.