Tydzień Kodowania oferuje wszystkim uczniom możliwość podjęcia pierwszych kroków w kierunku tworzenia treści cyfrowych poprzez zapewnienie szkołom i nauczycielom bezpłatnych możliwości rozwoju zawodowego, materiałów dydaktycznych, wyzwań międzynarodowych i programów.

Wierzymy, że w erze cyfrowej program nauczania informatyki powinien obejmować podstawy kodowania oraz rozwój kluczowych kompetencji związanych z myśleniem obliczeniowym, takich jak rozwiązywanie problemów, współpraca i umiejętności analityczne

Nauka kodowania może pomóc uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększyć ich szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w Europejski tydzień kodowania i przygotowali w programie Scratch grę w pytania i odpowiedzi, która mogłaby zostać wykorzystana w odniesieniu do każdego przedmiotu wszystkich klas kształcenia średniego I stopnia. Podczas tworzenia takiej gry uczniowie rozwiną niektóre z podstawowych aspektów umiejętności myślenia komputacyjnego.