W dniu 28.10 2022 roku o godz. 11.00 odbyło się otwarcie Akademii Przedsiębiorczości WE SGGW. Czternastu przedsiębiorczych śmiałków ZS w Jasieńcu, ochoczo ruszyło do celu, którym jest indeks na Wydział Ekonomiczny prestiżowej warszawskiej uczelni. Nasi reprezentanci przez siedem miesięcy będą samodzielnie studiować wykłady i odpowiadać na pytania testowe umieszczone na platformie Moodle WE SGGW. Będą również, uczestniczyć w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz logistyki organizowanych na uczelni, jak również nasza szkoła będzie gościć pracowników naukowych WN SGGW.

UWAGA! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy wykład  Dr Elżbiety Kacperskiej „Współczesne problemy ekologiczne 0 zastosowanie nowoczesnych technologii”

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1016ec9d63bc4ced9bc1b4e3b054ec85%40thread.tacv2/1666566148090?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22fcdb9194-f888-418a-af51-d17b0b43b280%22%7d