16.09.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grójcu miała miejsce wyjątkowa uroczystość wręczenia podziękowań i nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów w Powiecie Grójeckim. W Naszej Szkole najlepszy wynik matury 2020 uzyskał Karol Kotyński .

     Karol absolwent Technikum Agrobiznesu Zespołu Szkół w Jasieńcu przejawiał od samego początku zainteresowanie ekonomią i biznesem. Zauważyli to nauczyciele przedmiotów ekonomicznych. Pod kierunkiem Pani Renaty Zwolińskiej i Pani Anny Góreckiej mógł rozwijać swoje pasje i kreować swoją dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego.  

     Był stypendystą programu „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Jego pomysł na własny biznes w ramach „Inkubatora szkolnych biznesów” otrzymał I miejsce w kraju, po wcześniejszej wygranej w województwie mazowieckim. Zdobył indeks na SGGW w ramach „Akademii Przedsiębiorczości”. Był finalistą w etapie wojewódzkim Olimpiady o ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Brał udział w „Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych”

Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Uczniowie i Absolwenci

Zespołu Szkół w Jasieńcu