23 listopada 2022 roku młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z księdzem Czesławem Sadłowskim, które to odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ksiądz Prałat Czesław Sadłowski przez lata walczył o budowę kościoła w Zbroszy Dużej. Ostatecznie swój cel osiągnął w 1974 r. Na przełomie lat 70. i 80. parafia była miejscem spotkań działaczy opozycji demokratycznej w PRL. Ksiądz nawiązał współpracę z KOR-em. Tu 9 września 1978 roku zawiązano Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. Istniała tajna drukarnia poligraficzna, odkryta przez SB w  1980. W czasach „Solidarności” i stanu wojennego na plebanii u ks. Sadłowskiego przebywali bądź ukrywali się m.in. Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki. 

W listopadzie 1989 roku ksiądz Sadłowski uruchomił (nielegalnie) radio parafialne, zalegalizowane w 1992 roku.  W lutym 2009 roku przeszedł na emeryturę.

 

24 października 2006 roku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15 lutego 2017 roku, za wybitne zasługi w kształtowaniu świadomości moralnej i patriotycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i ustrojowych w Polsce, prezydent RP Andrzej Duda nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego orderu. Otrzymał również wyróżnienie Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”.

W 2021 roku ksiądz prałat otrzymał nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za 2021 r.

Ksiądz Prałat podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami, opowiadał o walce z ówczesnymi władzami, a także zachęcał do wytrwałości i realizacji marzeń.