18 października 2023 roku w  Zespole Szkół im. W. Witosa w Jasieńcu odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ta wyjątkowo podniosła uroczystość zgromadziła licznie zaproszonych gości: władze oświatowe i samorządowe, księży, nauczycieli, rodziców i uczniów. Byli z nami między innymi: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego - pan Leszek Przybytniak, pan Krzysztof Ambroziak-Starosta Powiatu Grójeckiego, Wicestarosta Powiatu Jolanta Sitarek, przedstawiciele Zarządu Powiatu Grójeckiego – pani Marzena Kołacz-Rosołowska, pan Andrzej Zaręba, pan Dariusz Piątkowski, pan Janusz Karbowiaka - Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, Radni Powiatu Grójeckiego, pani Marta Cytryńska – Wójt Gminy Jasieniec, pan Marcin Manowiecki – przewodniczący Rady Gminy Jasieniec oraz pani Barbara Orłowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, pani Barbara Sygitowicz – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, pracownicy powiatu a także Dyrektorzy Szkół i Placówek Powiatu Grójeckiego oraz delegowani Nauczyciele.  Podniosłości nadawały delegacje szkół z pocztami sztandarowymi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości przez dyrektora szkoły panią Dorotę Nowak Michałowską, głos zabrał Starosta Krzysztof Ambroziak. W swoim przemówieniu podniósł temat prestiżu zawodu nauczyciela, obecnej sytuacji oświatowej w naszym rejonie oraz  podziękował za  codzienne wsparcie w prowadzonej działalności oświatowej. Nie zabrakło gorących życzeń z okazji DEN oraz obietnic podejmowania kolejnych inwestycji w szeroko rozumianą edukację.

 

Słowa do zaproszonych gości skierował także pan Leszek Przybytniak, przypominając historię uchwalenia KEN, a także wyraził wielkie uznanie dla trudnej pracy edukacyjnej i życzył  zgromadzonym dyrektorom, nauczycielom wielu dalszych sukcesów w nauczaniu młodzieży. Na ręce pani dyrektor bukiet kwiatów i zapewnienia o dalszej owocnej współpracy złożył prezes Banku Spółdzielczego w Jasieńcu pan Dariusz Dylicki oraz wójt gminy Jasieniec pani Marta Cytryńska. 

Podczas Powiatowego Święta Edukacji nastąpił podniosły moment uhonorowania pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy swoją postawą, zaangażowaniem szczególnie zasłużyli na wyróżnienie. Z rąk Starosty i Wicestarosty za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej nagrodę otrzymali delegowani nauczyciele. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych uroczystość uświetniły występy grupy aktorów oraz zespołu muzycznego ze szkoły w Jasieńcu. Na zakończenie pani dyrektor  zaprosiła gości na degustacje dań zaserwowanych przez Nauczycieli i  Uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Miłą niespodzianką był koncert piosenek w języku ukraińskim, angielskim oraz polskim  pod batutą nauczyciela  Zespołu Szkół w Jasieńcu pani Karoliny Nowak.

Mnie pozostaje dołączyć się do gratulacji  i życzeń, podkreślając, że wspólne sukcesy są zasługą wszystkich pracowników oświaty.

Aneta Lewandowska