Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalnia nas do podejmowania  odpowiednich decyzji w życiu. Wrażliwość człowieka na piękno otaczającej natury wyzwala w nas dobro, pozwala poczuć przynależność do niej i możliwość odkrycia prawdy na temat sensu istnienia.

Proszę otworzyć prezentację, uczennicy klasy drugiej Technik Stylista, Natalii Ryfczak.

Natalia w obrazach, uwiecznionych obiektywem aparatu, przekazuje nam swoją wrażliwość, głębię spojrzenia, zachwyt naturą, piękno życia, sens przemijania i cud narodzin, wszystko to, co tak trafnie potrafi zauważyć.