W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.  Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do uczniów jak i nauczycieli”. Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na lekcjach uczniowie mogą dowiedzieć się m.in. o prawach, jakie im przysługują, jak bezpiecznie poruszać się w Internecie, jak unikać zagrożeń związanych z udostępnianiem swoich danych w Internecie, czy też uwrażliwić się na poszanowanie praw innych osób.

W dniu 28.01.2021 roku obchodzimy XV Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji publikujemy treść listu otwartego od Pana Jana Nowaka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, w którym bierze udział także nasza szkoła – ZS im. Wincentego Witosa w Jasiencu.