Dzień Praw Dziecka obchodzony corocznie 20 listopada, to nie tylko okazja do przypomnienia o fundamentalnych prawach każdego dziecka, takich jak prawo do edukacji, opieki zdrowotnej czy ochrony przed przemocą, ale także czas, aby podjąć konkretną akcję na ich rzecz.

To wyjątkowy moment, aby podkreślić konieczność szanowania i ochrony praw każdego dziecka na świecie.

UNICEF w ramach swojej misji dbania o najmłodszych, podejmuje liczne inicjatywy, w tym współpracę z placówkami edukacyjnymi poprzez Kluby Szkół UNICEF.

Kluby Szkół UNICEF to specjalne grupy działające w szkołach na całym świecie, które angażują się w różnorodne projekty na rzecz dzieci i ich praw. W tym roku do grona tych zaangażowanych szkół dołączyła nasza placówka.

Przystąpienie naszej szkoły do Klubu Szkół UNICEF to ważny krok w kierunku kształtowania postaw empatii i odpowiedzialności społecznej wśród uczniów. To również szansa na rozwijanie umiejętności społecznych, pracy zespołowej i kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie uczą się, jak być aktywnymi obywatelami, zdolnymi wnosić pozytywny wkład w świat.

Dzień Praw Dziecka i aktywność szkół w ramach Klubów UNICEF nie są jedynie symbolicznym gestem. To konkretne działania, które wpływają na życie dzieci na całym świecie.

Dlatego też, w dniu 20 listopada, z dumą obchodzimy Dzień Praw Dziecka, a przystąpienie naszej szkoły do Klubu Szkół UNICEF staje się wyrazem naszej gotowości do działania na rzecz dobra i równości dla wszystkich dzieci na świecie.