Uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w trakcie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w ramach „Szkolnego Koła Ekonomicznego”.

Tym razem nasi uczniowie będą brali udziału w debacie eksperckiej nt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”, która odbędzie się 3 marca 2021 roku na PLATFORMIE TEAMS. Organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club.

 

Tematyką debaty, w której będzie uczestniczyć młodzież naszej szkoły ZS w Jasieńcu dotyczyć będzie zagadnień związanych z istotą zmian we współczesnej gospodarce oraz w branży księgowej i pojawiających się w niej wyzwań, zwłaszcza wyzwań związanych z szeroko pojętą cyfryzacją tej branży. W ramach debaty ogłoszone są dwa konkursy, w których udział będzie brało w sumie 9 uczniów z klas 2 THM i 2 TIH. Projekt koordynują nasi nauczyciele przedmiotów ekonomicznych mgr Renata Zwolińska i mgr Monika Oleksiak.

Pierwszy konkurs to konkurs na najlepsze opracowanie pt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”, drugi zaś – pt. „Pomysł na Własny Biznes”. Ideą pierwszego konkursu jest przede wszystkim rozświetlenie istoty procesu zrewolucjonizowania pracy księgowych przez nowe technologie, jak również pobudzanie inicjatywy i popularyzacja problematyki dotyczącej branży księgowej. Ideę drugiego konkursu stanowi natomiast promocja przedsiębiorczości oraz upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich.

W trakcie debaty zostaną również ogłoszone wyniki powyższych konkursów, których organizatorem jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Jest o co walczy,  ponieważ główna nagroda to bezpłatny pierwszy rok studiów licencjackich na dowolnym kierunku znajdującym się w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i wiele innych ciekawych nagród rzeczowych.

Wyniki przekażemy po debacie. Trzymamy za nich kciuki.

mgr Renata Zwolińska

mgr Monika Oleksiak