Nasza szkoła  była prekursorem Innowacji Branżowych REVAS, które są realizowane już  od kwietnia 2020r.

Mając na względzie  wszechstronny rozwój ucznia, również w zakresie umiejętności biznesowych, w obliczu ogłoszonej pandemii, wprowadziliśmy  w ramach praktycznej nauki zawodu gry ekonomiczne  o nazwie Branżowe Symulacje Biznesowe. Uczniowie mają możliwość podejmowania realnych decyzji biznesowych, reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe oraz ocenę swoich decyzji
w kontekście  wyników przedsiębiorstwa. Rywalizacja w kolejnych rundach decyzyjnych sprawiła, że w tym czasie nauka zdalna stała się inspiracją do dalszego działania na płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa i mechanizmów rynkowych.

 

Tytuł Certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych w poprzednim roku szkolnym jako pierwsza otrzymała Anna Górecka -  laureat konkursu Bohater Biznesu 2020. W tym roku do grona  trenerów dołączyło jeszcze 3 nauczycieli: Magdalena Chmielewska, Monika Oleksiak i Bernadeta Suwała.  Dzięki zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem nasi uczniowie z pewnością odnajdą się w realiach rynkowych branży informatycznej, gastronomicznej, handlowej, agrobiznesowej czy mechanicznej.