Uczennice klasy drugiej Technikum Handlowego uczestniczyły w projekcie szkoleniowym skierowanym do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości. Rezultatem ukończenia warsztatów są otrzymane certyfikaty ich ukończenia.

Do projektu zgłosiły się osoby, które chcą w przyszłości, jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

 

Udział w projekcie umożliwia uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i niezbędne zarówno w życiu społecznym, jak i ekonomicznych. Młodzież miała szansę przygotowania się do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia, co zmniejsza ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększa aktywność zawodową.

 Adresatami warsztatów byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski, czyli młodzież w wieku 15-19 lat. 

Celem zajęć było wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opierał się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwoliło zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to wykłady, które objaśniały mechanizmy eksperymentu. Hasłem kursu była maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Uczestnicy poznali jak działa ekonomia przez doświadczenie, a nie na zasadzie zapamiętania formułek z podręczników. Uczestnicy jako króliki doświadczalne brali dział w eksperymentach. Po eksperymentach została dokonana analiza, uczestnicy wchodzili w rolę naukowców. Wyniki eksperymentów były odnoszone do teorii ekonomicznej. 

Ekonomia jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaborczych nauk społecznych, ale nadal jest to nauka o człowieku. W podręcznikach ekonomii jest zawarta opowieść o nas ukryta pod pokładem wzorów matematycznych – warsztaty miały za zadanie pomóc rozszyfrować te opowieści. Uczestnicy mieli okazję Poznać Samych Siebie konfrontując opowieści z tym jak zachowywali się podczas eksperymentów.

Zajęcia w ramach warsztatów były realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". Czas trwania zajęć to 10 godzin dydaktycznych. 

Opiekun Szkolnego Koła Ekonomicznego

Renata Zwolińska