9 czerwca 2021r. w Zespole Szkół w Jasieńcu odbył się finał V edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Patronat nad konkursem objął Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu.

W Konkursie Ekologicznym wzięli udział uczniowie szkół z terenu gminy Jasieniec: SP w Zbroszy Dużej, SP w Jasieńcu i ZS w Jasieńcu. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem wiedzy dotyczącym stanu środowiska oraz zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Drugi etap konkursu to część poświęcona pracom praktycznym. Uczniowie wykonali prace z odpadów, które miały pokazać w jaki sposób można wykorzystać śmieci nadając im drugie życie.

W skład Komisji Konkursowej weszli:

Wójt Gminy Jasieniec – Pani Marta Cytryńska

Prezes ZUK w Jasieńcu – Pani Jolanta Stykowska

Nauczyciele: Bożena Szcześ, Alicja Stańczak, Lidia Kowalik, Hanna Grabowska

     W dniach 22-28 marca br. nasza Szkoła uczestniczyła w Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza, który jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Za udział w Światowym Tygodniu Pieniądza otrzymaliśmy, oprócz potężnego zastrzyku wiedzy ekonomicznej, w szczególności z zakresu finansów i bankowości, dyplomy dla Zespołu Szkół w Jasieńcu oraz dla koordynatora projektu pani Renaty Zwolińskiej. Uczestnicy otrzymali dodatkowo suweniry w postaci artykułów piśmienniczych oraz zestawu materiałów dydaktycznych na lekcje ekonomii.

Członkowie SKE w ZS Jasieniec

Miło jest nam poinformować, iż nasz Zespół Szkół im. W. Witosa w Jasieńcu przystąpił do programu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, są to działania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednym z takich działań będzie promowanie ekonomii solidarnej i przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów naszej szkoły oraz włącznie elementów ekonomii społecznej w system edukacji.