„Umiejętności, kwalifikacje i praca” to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

     W sali informatycznej nr 13 zainstalowano 30 nowoczesnych komputerów (ALL IN ONE) z pakietem oprogramowania , drukarkę laserową. Pracownia będzie służyła jako pomoc dydaktyczna dla uczniów technikum informatycznego. Nowa pracownia umożliwi uczniom zdobywanie umiejętności praktycznych w ramach programu nauczania dla zawodu , ale także przygotuje do życia w społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest od 01 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: mińskim, grójeckim, oraz warszawskim zachodnim.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem, społeczno – gospodarczym 6 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiatach: warszawski zachodni (Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2), grójecki (Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, ul. Czerska 1 oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” ul. Obwodowa 2, Warka), miński (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 oraz Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej –Curie w Mińsku Mazowieckim ul. 1 PLM Warszawa 1, służące podniesieniu zdolności 612 uczniów tych szkół do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2020r. poprzez realizację w placówkach programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie w/w placówek.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 612 uczniów i słuchaczy (w tym 333 kobiet) z 6 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 38 nauczycieli zwodu ze szkół objętych wsparciem.

  • Technikum w ZSP w Warce: uczniowie z kierunku technik logistyk: 50 uczniów (w tym 20 kobiet) i 3 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 20 kobiet) i 2nauczycieli, uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 12 uczniów (w tym 7 kobiet) oraz 3 nauczycieli nauczania języka angielskiego.
  • Technikum w ZSP w Jasieńcu: uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 20 uczniów (w tym 10 kobiet ) i 3 nauczycieli; z kierunku informatyk 20 uczniów oraz 2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik agrobiznesu 10 uczniów; uczniowie z kierunku handlowiec 10 uczniów (w tym 8 kobiet ).
  • Technikum i Zawodowa Szkoła Zawodowa w ZS Agrotechnicznych w Mińsku: uczniowie z kierunku technik technologii żywności: 80 uczniów (w tym 60 kobiet); uczniowie z kierunku technik cukiernik 25 uczniów (w tym 5 kobiet) oraz 2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 21 kobiet ) oraz 2 nauczycieli, uczniowie z kierunku kucharz: 40 uczniów (w tym 30 kobiet) i 5 nauczycieli
  • Technikum w Zespole Szkół w Mińsku MSC: uczniowie z kierunku technik leśnik 26 uczniów (w tym 2 kobiety) i 8 nauczycieli; uczniowie na kierunku technik analityk 55 uczniów (w tym 45 kobiet), uczniowie z kierunku technik weterynarii 53 uczniów (w tym 48 kobiet ) oraz uczniowie z kierunku technik ochrony środowiska 6 uczniów (w tym 1 kobieta ).
  • Technikum w Zespole Szkół w Błoniu: uczniowie z kierunku technik logistyk 30 uczniów (w tym 7 kobiet) i 3 nauczycieli, uczniowie na kierunku technik mechatronik 80 uczniów 5 nauczycieli, technik technologii żywności 35 uczniów (w tym 30 kobiet).

 

Stawiamy na rozwój umiejętności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości.
„ Stawiamy na rozwój umiejętności”

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości . Nowatorskie kursy i szkolenia to dodatkowa oferta dla uczniów technikum : handlowego, agrobiznesu, informatycznego, żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami zwiększą naszym uczniom kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia, , dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy to klucz do sukcesu. Dodatkowo współpracujemy z wieloma pracodawcami . Dzięki wszystkim tym działaniom nasi absolwenci znajdują bez problemu pracę i są w niej doceniani przez pracodawców.


W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP Jasieniec realizowane będą dwa projekty we współpracy z firmą SYNTEA S.A.:
  • Inwestycja w przyszłość
  • Umiejętności, kwalifikacje i praca
Projekt „Inwestycja w przyszłość”- 90 uczestników projektu
Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca”- 60 uczestników projektu

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”
1. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 
2. Programowanie serwisów www 
3. Administrator baz danych 
4. Administrowanie sieciami na bazie urządzeń CISCO 
5. Programy biurowe w administracji 
6. Barman 
7. Wykonywanie usług kelnerskich 
8. Carving 
9. Zajęcia cukiernicze 
10. Język angielski dla przedstawiciela handlowego 
11. Język angielski dla kucharzy 
12. Język angielski dla projektantów stron www 
13. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych 
14. Kompetencje społeczne 
15. Fakturzysta z obsługą programów Symfonia handel i Optima handel 
16. Jak założyć i rozliczać działalność własnej firmy 
17. Wykorzystanie oprogramowania w prowadzeniu przedsiębiorstwa w agrobiznesie
18. Staż zawodowy

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”
1. Pracownik obsługi biurowej 
2 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
3 Barman 
4 Kucharz 
5 Obsługa kas fiskalnych 
6 Admin sieciami na bazie urządzeń CISCO 
7 Administrator baz danych 
8 Programowanie serwisów www 
9 Multimedia w reklamie 
10 Jak otworzyć własną działalność 
11 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
12 Negocjacje z elementami NLP 
13 Operator wózków jezdniowych 
14 Nowoczesne techniki kulinarne 
15 Techniki przygotowywania mięsa 
16 Wykorzystywanie programów kom. w gastronomi 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu „ Umiejętności, kwalifikacje i praca”. 

mgr Anna Górecka