TELEFONY ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

- DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

0 800 12 12 12

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00

- TELEFON INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY RZECZNIKA PRAW DZIECKA

22 696 55 50

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

- BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

116 111

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00

- TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

801 889 880

czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00

- TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

82 92 88

Całodobowy

- TELEFON ZAUFANIA „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

801 171 701

czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 17.00

-  TELEFON ZAUFANIA AIDS

22 692 82 26

Całodobowy

-  TELEFON ZAUFANIA STOWARZYSZENIA „OPTA”

22 827 61 72

dla dzieci i nastolatków zaniedbywanych, wykorzystywanych seksualnie,

których rodzice piją

116111 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach...

 

116111-Bezpłatny Telefon Zaufania

dla Dzieci i Młodzieży

Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje.

Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. 

Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady.

Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać , a interwencja podejmowana jest wtedy, gdy się na nią zgodzą. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl. Dzieci oraz młodzież mogą tu również zadawać konsultantom pytania online, porozmawiać z rówieśnikami na forum oraz znaleźć odpowiedzi na kwestie najczęściej nurtujące młodych ludzi.