Szkoła przyjazna uczniom

Arrow
Arrow
Slider

Stawiamy na rozwój umiejętności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości.
„ Stawiamy na rozwój umiejętności”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła wielu możliwości . Nowatorskie kursy i szkolenia to dodatkowa oferta dla uczniów technikum : handlowego, agrobiznesu, informatycznego, żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami zwiększą naszym uczniom kompetencje niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia, , dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy to klucz do sukcesu. Dodatkowo współpracujemy z wieloma pracodawcami . Dzięki wszystkim tym działaniom nasi absolwenci znajdują bez problemu pracę i są w niej doceniani przez pracodawców.


W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP Jasieniec realizowane będą dwa projekty we współpracy z firmą SYNTEA S.A.:
 • Inwestycja w przyszłość
 • Umiejętności, kwalifikacje i praca
Projekt „Inwestycja w przyszłość”- 90 uczestników projektu
Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca”- 60 uczestników projektu

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”
1. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 
2. Programowanie serwisów www 
3. Administrator baz danych 
4. Administrowanie sieciami na bazie urządzeń CISCO 
5. Programy biurowe w administracji 
6. Barman 
7. Wykonywanie usług kelnerskich 
8. Carving 
9. Zajęcia cukiernicze 
10. Język angielski dla przedstawiciela handlowego 
11. Język angielski dla kucharzy 
12. Język angielski dla projektantów stron www 
13. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych 
14. Kompetencje społeczne 
15. Fakturzysta z obsługą programów Symfonia handel i Optima handel 
16. Jak założyć i rozliczać działalność własnej firmy 
17. Wykorzystanie oprogramowania w prowadzeniu przedsiębiorstwa w agrobiznesie
18. Staż zawodowy

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”
1. Pracownik obsługi biurowej 
2 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
3 Barman 
4 Kucharz 
5 Obsługa kas fiskalnych 
6 Admin sieciami na bazie urządzeń CISCO 
7 Administrator baz danych 
8 Programowanie serwisów www 
9 Multimedia w reklamie 
10 Jak otworzyć własną działalność 
11 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
12 Negocjacje z elementami NLP 
13 Operator wózków jezdniowych 
14 Nowoczesne techniki kulinarne 
15 Techniki przygotowywania mięsa 
16 Wykorzystywanie programów kom. w gastronomi 

Obecnie trwa rekrutacja do projektu „ Umiejętności, kwalifikacje i praca”. 

mgr Anna Górecka

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: m.st. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim, mińskim, gminą Siennica oraz firmami BI Architects Sp. z o.o. i Arcus SA.

Całkowita wartość projektu: 12 354 303,50zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 11 022 813,5zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 1450 uczniów i słuchaczy (w tym 667 kobiet) z 17 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

 • m. st. Warszawa – Dzielnica Targówek
  • Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego: 84U (34K); kier.: org. reklamy, ekspl. portów i terminali, hotel., obs. turyst., ekonom., cyfr. proces. graf., lotnis. służb operac.;
  • Technikum nr 30 w ZS nr 34: 40U (20K); kier.: usług fryzjerskich, budo., techn. drewna;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Ursus
  • Technikum nr 8 w ZS nr 42: 70U (16K); kier.: tech. inform., obsługi turyst.;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Ochota
  • Technikum nr 7: 120U (14K); kier.: urządzeń i syst. energetyki odnaw., spedytor, logis. mechatronik, elektryk, elektroenerg., transp. szynowego;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Bielany
  • Technikum Ekonomiczne nr 5 w ZS nr 35: 60U (20K); kier.: hotel., logistyk;
  • Technikum Księgarskie w ZS nr 18: 50U (20K); kier.: księgarstwa, cyfr. proc. graf.;
 • m. st. Warszawa – Dzielnica Praga Południe
  • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne: 40U (27K); kier.: hotel., żywienia i usług gastro.;
 • Powiat Garwoliński
  • ZSP nr 1 CKU: 70U (35K); kier.: ekonom., cyfr. procesów graf., org. reklamy, inform.;
  • ZSP w Żelechowie: 79U (34K); kier.: geodeta, mechanik, żywienia i us. gastro., hotel., ekonom., inform.;
  • ZS CKP i CKU w Miętnem: 140U (80K); kier.: mech. rolnictwa, pojazdów samoch., żywienia i usług gastro., hotel., spedytor, handl., arch. krajobrazu, urządzeń i syst. energetyki odnaw.;
 • Powiat Miński
  • ZS Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim: 140U (70K); kier.: kelner, technologii żywności, żywienia i usług gastro., hotel., architektury krajobrazu, kucharz;
 • Gmina Siennica
  • ZS w Siennicy: 90U (60K); kier.: urządzeń i syst. energ. odnaw., obs. turyst.;
 • Powiat Zwoleński
  • ZS Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu: 81U (20K); kier.: ekon., sped., infor.;
 • Powiat Grójecki
  • ZSP w Grójcu: 101U (54K); kier.: handl., sprzed., ekonom.;
  • ZSP w Jasieńcu: 90U (65K); kier.: inform, żywienia i us. gastro., mech. roln., agrobiz., handl.;
  • ZSP w Warce: 110U (56K); kier.: log., hotel., żyw. i us. gastro.,
  • CKZiU w Nowej Wsi: 85U (42K); kier.: sped., ogrodn., ekonom., arch. kraj.; Łącznie: 1450U(667K).

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Nowa pracownia komputerowa w ZSP Jasieniec w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”

     Od 7 maja 2018r. możemy pochwalić nową pracownią komputerową ,w którą szkoła została wyposażona w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość”.

     W sali informatycznej zainstalowano 20 nowoczesnych komputerów (ALL IN ONE) z pakietem oprogramowania , serwer oraz drukarki. Pracownia będzie służyła jako pomoc dydaktyczna dla uczniów technikum informatycznego, handlowego i agrobiznesu. Nowa pracownia umożliwi uczniom zdobywanie umiejętności praktycznych w ramach programu nauczania dla zawodu , ale także przygotuje do życia w społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

     Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatem grójeckim.

Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

Main Menu