Lekcje prowadzone są w trzech tematach:
BAKCYL dla szkół, pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych ludzi w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy. Nasi uczniowie zdobędą wiedzę jak właściwe zarządzać swoimi finansami oraz będą mieli świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych. Będą również wiedzieli jakie znaczenie ma posiadania wiarygodności kredytowej, jak świadomie podchodzić do konieczności spłaty zobowiązań finansowych oraz jak poszukiwać wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań. Zdobyta wiedza przyda się naszym uczniom w codziennym życiu, jak również pomoże w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych w przyszłości.W dniach 18.05, 19.05 i 25.05 w Zespole Szkół im. W. Witosa w Jasieńcu prowadzone są lekcje online w ramach projektu Bakcyl. W programie udział biorą klasy 1 i 2 w formie online lub stacjonarnej.

 1.  Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

Główne zagadnienia :

1. Rola banku w gospodarce:

a. bank jako instytucja zaufania publicznego, b. jak funkcjonuje bank.

2. Bank centralny.

3. Bankowość polska – zarys historyczny.

4. Nadzór nad rynkiem finansowym:

a. rola Komitetu Stabilności Finansowej i instytucji go tworzących.

5. Instytucje rynku finansowego.

6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

2. Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

Główne zagadnienia :

1. Ile kosztuje życie?

2. Warto oszczędzać.

3. Budżet – oszczędzanie jako stały element budżetu.

4. Kiedy warto pożyczać pieniądze?

5. Wybór kredytu/pożyczki.

6. Co robić, jeśli pojawią się problemy?

3.Mądre inwestowanie

Główne zagadnienia :

1. Relacja ryzyko/dochód.

2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania.

3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko:

a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie), b. obligacje,

c. akcje,

d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

4. Inwestowanie na giełdzie.

Monika Oleksiak