Uczeń 1 klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Patryk Sokołowski zaangażował się w Dobroczynny Koncert Kolęd zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bezbłędna Gmina Błędów”.

Koncert połączony był ze zbiórką funduszy na leczenie chorego dziecka.

Jesteśmy dumni z postawy naszego ucznia, za jego gotowość do zaangażowania się na rzecz osób potrzebujących i aktywnego udziału w przygotowaniu tego pięknego koncertu muzycznego.