Już po raz dwunasty uczniowie szkół średnich mieli okazję spotkać się i zmierzyć swoje siły z zakresu ekonomii podczas Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, która odbyła się 29. marca 2022 roku w Zespole Szkół im. Wincentego  Witosa w Jasieńcu.

Punktualnie o godzinie dziesiątej licznie zgromadzone grono uczestników Olimpiady serdecznie powitała Dyrektor ZS w Jasieńcu pani Dorota Nowak-Michałowska.

Olimpiada Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości jest pomysłem członków Szkolnego Koła Ekonomicznego, na spotkaniach którego uczniowie rozwiązują ciekawe testy, niesztampowe zadania i case study, które przygotowują ich do konkursów i olimpiad ekonomicznych, dzięki którym sięgają po najwyższe uczniowskie trofea, czyli indeksy szkół wyższych.

Pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, która odbyła się w 2009 roku. W tym roku nasza szkoła miała zaszczyt gościć uczniów oraz ich opiekunów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu z opiekunem panią Małgorzatą Czacharowską,  Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu z opiekunem panią Marzanną Sokołowską, Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce z opiekunem panią Anetą Polak, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z opiekunem panem Grzegorzem Rudkowskim. Naszą szkołę reprezentował 5-cio osobowy zespół pod opieką pań: Renaty Zwolińskiej, Anny Góreckiej i Moniki Oleksiak.

 

Spośród uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych do wąskiego grona reprezentantów  poszczególnych szkół, mogło otrzymać miejsca w finale tylko pięciu z nich.

W 2022 roku, laureatami XII-tej edycji Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, zostali:

I miejsce – Patrycja Marczak uczennica ZS w Jasieńcu

II miejsce –  Aleksandra Zgórzak uczennica ZS w Jasieńcu

III miejsce – Patryk Bednarski uczeń ZS w Grójcu

IV miejsce -  Jan Juras uczeń CKZiU w Nowej Wsi

V miejsce – Kinga Chajęcka uczennica ZS w Grójcu

Uczniowie odpowiadali na 40 pytań, które dotyczyły sytuacji ekonomicznej kraju, ogólnych informacji o gospodarce Polski i Unii Europejskiej, zasad funkcjonowania i historii powstania Unii Europejskiej, rynków finansowych, rozwoju przedsiębiorczości i samorządności, przedsiębiorczości w sferze zawodowej, zasad funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej  oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres tematyczny był szeroki, pytania trudne, mimo to uczniowie poradzili sobie znakomicie.

W finale dwóch zawodników musiało zmierzyć się z dodatkowymi pytaniami w dogrywce, która wyłoniła zdobywców czwartego i piątego miejsca.

Jak zwykle, było o co walczyć. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Posła na Sejm RP  Pana Mirosława Maliszewskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez BS w Jasieńcu oraz ,,WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  S.A. w Radomiu.

Naszą Olimpiadę, od samego początku objął patronatem honorowym poseł na Sejm RP Pan Mirosław Maliszewski.

W tym roku, również Olimpiadę patronatem honorowym, objął Starosta Powiatu Grójeckiego  Pan Krzysztof Ambroziak.

Patronatem merytorycznym objęła Olimpiadę Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział  Ekonomiczny. W tym roku, korzystając z technicznych możliwości, uczestnicy w przerwie na pączka, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, wzięli udział w wykładzie dr A. Werenowskiej "Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie". Dziękuję za pomoc w organizacji tego wykładu Pani dr Elżbiecie Kacperskiej, która w tym roku nie mogła do nas dołączyć osobiście.

W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować sponsorom. Każdego roku Olimpiadę finansowo wspiera Bank Spółdzielczy w Jasieńcu oraz ,,Warta” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w  Radomiu. Dzięki nim mogliśmy doprowadzić do skutku Olimpiadę pod względem organizacyjnym i przygotować poczęstunek dla młodzieży.

Podziękowania należą się także dyrekcjom i opiekunom szkół, które uczestniczyły w tegorocznych rozgrywkach, za zaangażowanie w pracę z uczniami, mobilizowanie ich do poszerzania swoich umiejętności i wiedzy z zakresu nauki ekonomii. Jest nam, jako organizatorom Olimpiady, niezmiernie miło współpracować z Państwem. Mamy nadzieję na dalsze równie owoce współdziałanie przy organizacji kolejnych edycji naszej Olimpiady.

Dziękuję, jako koordynator tych ekonomicznych zawodów, każdemu, bez kogo nie udałoby się sprawnie wszystkiego przygotować, mam tu na myśli Dyrekcję ZS w Jasieńcu Panią Dorotę Nowak-Michałowską oraz zaangażowanych do pomocy nauczycieli i młodzież naszej szkoły.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uświetniła obecność Posła na Sejm RP Pana Mirosława Maliszewskiego, który pogratulował finalistom Olimpiady osiągniętych wyników.

Tegoroczną Olimpiadę uświetniła również obecność Starosty Powiatu Grójeckiego Pana Krzysztofa Ambroziaka. Pan Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił, że każda inicjatywa, która służy podniesieniu wiedzy człowieka jest godna poparcia i  dlatego  patronuje zmaganiom uczniów. Pan Starosta opowiedział młodzieży o własnych zmaganiach i sukcesach olimpijskich. Na zakończenie Pan Starosta pogratulował wszystkim zawodnikom wyników.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i piękne słowa skierowane do uczestników Prezesowi BS w Jasieńcu Panu Dariuszowi Dylickiemu, który wyraził pozytywne zaskoczenie, że tak wielu młodych ludzi może oderwać głowy od smartfonów i uczestniczyć w tych zmaganiach ekonomicznych.  Dziękujemy za przybycie Wi-ce Przezes BS w Jasieńcu Pani Małgorzacie Jaszczuk.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Elżbiecie Matusiewicz, agentowi ubezpieczeniowemu TUiR „Warta” S.A., za kilkuletnią współpracę, osobistą życzliwość i poparcie dla naszej szkolnej inicjatywy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Na koniec szczególne podziękowania należą się młodzieży, której udział w Olimpiadzie świadczy o potrzebie poszerzania wiedzy z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości oraz zdrowej rywalizacji.

Zamiarem Organizatora Olimpiady jest popularyzowanie problematyki gospodarczej wśród młodzieży w naszym regionie. Znajomość tej problematyki umożliwia zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i wyborów w dorosłym życiu.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana dla dobra młodzieży szkół średnich powiatu grójeckiego.

Serdecznie gratulujemy laureatom, zaś wszystkich zapraszamy za rok, już na XIII-tą edycję Olimpiady Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, znowu do naszej szkoły.

Galeria zdjęć z Olimpiady na: www.zspjasieniec.pl                                                                           

 

                                                                                                                                      Koordynatorki  Olimpiady:

Renata Zwolińska
Anna Górecka
Monika Oleksiak