Kolejny dzień pobytu i już spotkania z pracodawcami. Młodzież z technikum informatycznego, handlowego i usług gastronomicznych wraz z wolontariuszami ruszyli razem do wybranych miejsc odbywania praktyk. Jest to dla nich nie tylko szansa zdobycia nowych umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim językowych oraz społecznych.