Uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w trakcie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Do tych zajęć, poza licznymi przedmiotowymi kołami zainteresowań, od sześciu lat zaliczamy Akademię Przedsiębiorczości.

W tym roku, do udziału w Akademii, zgłosiło się 15-stu uczniów. Najbardziej, tą formą zdobywania wiedzy ekonomicznej, zainteresowani byli uczniowie technikum handlowego oraz technikum agrobiznesu.

 

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym.

Warto mieć pasje, warto stawiać sobie wyzwania, warto brać udział w zajęciach dodatkowych jakie proponuje szkoła.

Nagrodą dla najlepszych są indeksy WE SGGW i otwarte drzwi do podjęcia nauki na wybranym kierunku tej prestiżowej uczelni.

Będziemy śledzić osiągnięcia naszych kolegów i koleżanek! Wyniki testów finałowych, przeprowadzonych podczas „Dni otwartych” SGGW, dopiero w maju

mgr Renata Zwolińska