Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny wykonać fotografię lub namalować obraz, które będą przedstawiać piękno przyrody, promować postawy proekologiczne (zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób)

Termin składania prac 15 listopada 2022 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Szczegóły konkursu można uzyskać u p. Barbary Szymańczak .

Zapraszamy serdecznie do obserwowania przyrody i utrwalenia jej piękna.

Barwy jesieni - regulamin konkursu - kliknij, aby otworzyć