I miejsce dla ZS w Jasieńcu w konkursie „Walcząc o niepodległość… malowana interpretacja Powstania Listopadowego”      

W listopadzie 2020 roku będziemy obchodzić 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W związku z tym, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Walcząc o niepodległość… malowana interpretacja Powstania Listopadowego”. Zadaniem uczestników była własna interpretacja komiksu historycznego „Piotr Wysocki- bohater w cieniu historii” lub utworu Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”. W konkursie wzięło udział niemalże 50 osób. Jury w składzie: Anna Owczarczyk, Luiza Wemberger, Leszek Owczarczyk, Sławomir Ragan przyznało I miejsce Łucji Maroszek, uczennicy klasy III technikum żywienia Zespołu  Szkół   w Jasieńcu. Praca konkursowa była wykonane w technice: kredka i  ołówek. Podjęte działanie miało przybliżyć przebieg powstania listopadowego oraz przedstawić bohaterów heroicznego zmagania
 w walce narodowowyzwoleńczej. Łucjo gratuluję!

Opiekun konkursu: Aneta Lewandowska