W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych oprócz wielu różnych działań edukacyjnych, ogłasza również dwa konkursy.

Konkurs dla uczniów na najciekawszy poradnik dla uczniów „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych" (termin nadsyłania prac: 15.04.2021 r.)

Konkurs dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli na najciekawsze inicjatywy edukacyjne zorganizowane w ramach XI edycji Programu (termin nadsyłania prac:10.05.2021 r.).

Celem organizowanych konkursów jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i zachęcenie jego uczestników do głębszego zainteresowania się tematyką ochrony danych osobowych przez uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Prace konkursowe należy przesłać elektronicznie. Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny. Na zwycięzców konkursów (miejsca I-III ew. wyróżnienia) czekają atrakcyjne nagrody oraz niezwykłe wyróżnienie Prezesa Urzędu - statuetka "Złote pióro" - za najciekawsze działanie skierowane do uczniów czy nauczycieli, zrealizowane w oparciu o autorski scenariusz.

regulamin