Światowy Tydzień Pieniądza za nami. Od 22 do 28 marca br. uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu aktywnie brali udział w  tegorocznej edycji kampanii z zakresu edukacji finansowej - Global Money Week (GMW).

Bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży spotkał się cykl 4 webinariów o tematyce finansowej przygotowany przez UKNF w ramach oferty programowej GMW.

Program webinariów obejmował:

 „Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową

Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych

Ryzyko kursowe. ABC

System gwarantowania depozytów w Polsce

W webinariach łącznie udział wzięło 180 uczniów z klas od 1 do 3 ZS w Jasieńcu.

Hasło tegorocznej edycji, które brzmi Zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje pieniądze, podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie. Biorąc pod uwagę te wskazówki uczniowie praktycznie mogli wyrazić swoje stanowisko wykonując różne prace o tematyce pieniądza np. plakaty, filmiki, prezentacje multimedialne, wirtualne sesje pytań lub wyrazić swoje zdanie w formie komiksu. W tę formę wyrazu swojego zainteresowania tematyką finansową zaangażowały się klasy technikum informatycznego, a szczególnie klasa II TI.

Światowy Tydzień Pieniądza w naszej szkole przebiegał zgodnie z planem i udało się nam zrealizować zamierzone działania pomimo wielu wyzwań, w trudnych warunkach uniemożliwiających tak ważny bezpośredni kontakt i interakcję.

Koordynatorki GMW:

Renata Zwolińska

Monika Oleksiak

Katarzyna Góraj