Narodowy Bank Polski, w tym roku, rozpoczął nowy ogólnopolski program edukacyjny dla szkół pod nazwą „Złote Szkoły NBP”. Program adresowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą pierwszej edycji „Złotych Szkół NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Mottem tegorocznej edycji jest hasło „Giganci finansów osobistych”.

W naszej szkole, która ubiega się o tytuł Złote Szkoły NBP, zawiązała się 13-sto osobowa drużyna nazwana Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. W skład Drużyny wchodzą uczniowie klas: II THM, II TIH, II TŻ oraz I THM. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza trzy zadania programu. Nad projektem czuwają nauczyciele: Renata Zwolińska, Monika Oleksiak oraz Katarzyna Góraj.

 Podstawą do otrzymania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest zrealizowanie trzech zadań i przesłanie relacji, według ściśle określonych przez organizatora wytycznych, do NBP do 30 kwietnia br.

Zadania do wykonania w I edycji: 1. Spotkanie z ekspertem, 2. Lekcja ekonomii, 3. Szkolna debata.

 

Pragniemy podzielić się ze społecznością szkolną wiedzą jaką zdobyliśmy, realizując pierwsze zadanie, proponowane w ramach projektu „ Złote Szkoły NBP”.

Spotkanie z ekspertem/ekspertami, którzy w ciekawy sposób przybliżyli nam wiedzę dotyczącą tematu przewodniego programu.

 ZUS O/Radom - Edyta Kępka koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji. Tematy spotkania: ”Działalność gospodarcza-prawa i obowiązki” oraz „Emerytura-przyszłość w Twoich rękach”. Zamieszczamy linki do spotkań:

https://drive.google.com/file/d/10GLgsNFdr2wTkYfOpmkIw7_6LGKnfmmt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U2zLNzcLn1d2j3F5lqwzV_9qns4P9SHp/view?usp=sharing

WE SGGW w Warszawie –Bartosz Golniak – pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Finansów, temat: „Zarys historyczny, istota i charakterystyka kryptowalut”; Magdalena Kondej – studentka studiów magisterskich WE SGGW, temat: ”Ryzyko inwestycji w kryptowaluty”; Krzysztof Śnieżko – pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Finansów, temat: „Podstawy inwestowania w kryptowaluty”

https://drive.google.com/file/d/12q1ZnxZX-V2vmTzfXo_zkHttGQ0WKRIw/view?usp=sharing

Dalsze działania będziemy przekazywać sukcesywnie.

            Renata Zwolińska