REGULAMIN REKRUTACJI 2021-22

Film promujący nasze kierunki na rok szkolny 2021/2022, kliknij w obrazek powyżej

 

 

Rekrutacja 2021/2022

Od 17.05.2021 do 21.06.2021 kandydaci do pierwszej klasy w Zespole Szkół w Jasieńcu mogą rejestrować się tylko w systemie elektronicznym poprzez platformę Vulcan.

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

- online po podpisaniu profilem zaufanym

- wygenerowany, wydrukowany z systemu Vulcan oraz podpisany przez rodziców dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

https://powiatgrojecki.edu.com.pl/kandydat/app/

Ósmoklasisto, jeżeli będziesz miał problem z obsługą systemu naboru elektronicznego

PRZYJDŹ DO NAS

w godzinach 8.00 – 15.00. Pomożemy!

 

 

Prezentacja kierunków kształcenia:

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Agrobiznesu

Technik Informatyk

Technik Handlowiec

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik Usług Fryzjerskich 

Technik Ekonomiczne

Technik Stylista

Technik Pojazdów Samochodowych

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 Mechanik Pojazdów Samochodowych

Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych